ACTION

企画事例

中日新聞

2020.10.16

会場イベント中止のなかで、延べ1,601人が視聴

「中日健康デー」 10講座をオンラインで開催